Over ons

 

Ondersteuning van de stichting met ANBI-status

De Stichting Zoals wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen o.a de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.

Naast donaties en giften stellen wij iedere hulp van bedrijven, instellingen en particulieren bijzonder op prijs. Mocht u nu al willen bijdragen aan onze ontwikkeling of goed voorbereid willen zijn voor als er eenmaal gebouwd en gewoond wordt neem dan contact op met het bestuur van de stichting Zoals (bestuur@wonenzoals.nl/GSM 06-533 765 72)

NSGK ondersteunt Stichting Woongroep Zoals, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

 


Bestuur stichting WonenZoals

•Frank Vos (voorzitter)

•Hanny van den Oord (secretaris)

•Stephan Landsman (penningmeester)

•Joost Kooiman (lid van het bestuur)

•Marc Vraets (lid van het bestuur)

•Afons Klarenbeek (adviseur)


Toelatingscriteria

Het is vooraf goed om te weten dat het bestuur een aantal regels heeft vastgelegd in het huishoudelijk reglement die er in het kort op neer komen dat de kandidaat bewoner,

* Bij aanvang van de huur ten minste 18 jaar is
* Beschikt over een PGB, grondslag VG met minimaal een ZZP-VG04
* Een Wajong uitkering heeft
* Een curator of mentor/bewindvoerder heeft
* Het oordeel van de orthopedagoog aanvaardt
* dat de zorg gezamenlijk wordt ingekocht bij 1 zorgaanbieder

In het vervolg worden belangstellenden benaderd door leden van het bestuur voor een oriënterend gesprek. Aanmelding van een kandidaat biedt geen garantie voor daadwerkelijke plaatsing.

Het gaat hier om een ouderinitiatief waarbij kleinschalig zelfstandig wonen met gescheiden zorg zal plaatsvinden. Om in aanmerking te komen moet de kandidaat bewoner in staat zijn (mondeling) te communiceren met medebewoners en een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben, al dan niet met ondersteuning van begeleiders.

Het wonen met ondersteuning in dit project is bedoeld voor jongeren met een lichamelijke en licht verstandelijke beperking. Niet voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen, gok-, alcohol- of drugsverslaving, ernstige psychiatrische klachten.

 


Onze sponsors
Mijn Eigen Thuis NGSK Plato Interieurstudio HP Yell & Yonkers Fra-pant