Nieuws

 

BrabantWonen bouwt samen met Hendriks Coppelmans duurzame appartementen aan de Mozartsingel 3

BrabantWonen bouwt samen met Hendriks Coppelmans duurzame appartementen aan de Mozartsingel

Op 13 mei jl. tekenden Harrie Windmüller, directeur-bestuurder van BrabantWonen en Cas Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep de overeenkomst voor de nieuwbouw aan de Mozartsingel in ’s-Hertogenbosch.

Energiezuinige en circulaire nieuwbouw

In november van dit jaar willen BrabantWonen en Hendriks Coppelmans starten met de bouw van de duurzame appartementen voor jongeren van stichting WonenZoals. Er komen 18 appartementen en twee gemeenschappelijke ruimten. Alle woningen zijn geschikt voor mensen met een (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke beperking en enkele appartementen zijn rolstoelgeschikt. “BrabantWonen heeft de ambitie duurzaam te bouwen”, aldus Harrie Windmüller. “Dat zie je heel goed terug in deze nieuwbouw. De woningen worden met circulaire materialen gebouwd en zijn als Nul Op de Meter-woningen zeer energiezuinig. Het gebouw wekt zelf net zoveel energie op als het verbruikt. Het wordt een gebouw met een houten hoofddraagconstructie (Cross Laminated Timber, afgekort CLT), houtvezelisolatie met hoge isolatiewaarden en een duurzame warmtepompinstallatie met bodembronnen. Ook gaan we met een speciale opvanginstallatie regenwater hergebruiken voor onder andere doorspoelen van toiletten. De buitengevel krijgt een duurzaam uiterlijk met een circulair plaatmateriaal en een groen dak met sedum begroeiing”, legt hij uit. “BrabantWonen heeft in Hendriks Coppelmans een betrouwbare partner gevonden die thuis is in wonen en zorg en de ambitie voor duurzaam bouwen ook hoog op de agenda heeft staan”, vult Cas Stuut, directeur bij Hendriks Coppelmans, aan. “Wat we hier neerzetten is echt iets bijzonders.” Hendriks Coppelmans is koploper op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen. Eerder bouwden zij al vele Nul Op de Meterprojecten, onder andere in de duurzame wijk Geerpark Vlijmen en bij het NS-Station in Rosmalen. Het bedrijf is ook betrokken bij de wijk Brainport Smart District in Helmond, waar vooruitstrevende duurzame innovaties tot stand komen die wereldwijd belangstelling wekken.

Participatie

Het plan kwam tot stand in samenwerking met en op verzoek van stichting WonenZoals. Een stichting die bestaat uit een groep ouders waarvan de kinderen een (lichamelijke en/of verstandelijke) beperking hebben. “In 2015 ontstond de behoefte naar geschikte woonruimte voor onze kinderen die inmiddels allemaal jongvolwassenen zijn. Met een aantal ouders staken we de koppen bij elkaar om de mogelijkheden te onderzoeken. Stichting WonenZoals was geboren”, vertelt Frank Vos, voorzitter van de stichting. “In 2016 raakte de stichting in gesprek met BrabantWonen, toen is het balletje gaan rollen”, gaat hij verder. De stichting steekt niet onder stoelen of banken blij te zijn in BrabantWonen een partner te hebben gevonden. “Ons doel is een maatschappelijke partner te zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep. Dus voor ons was het vanzelfsprekend om te onderzoeken of dit initiatief van ouders haalbaar was”, vertelt Harrie. En dat was het. BrabantWonen en de gemeente maakten er een participatietraject van met alle betrokkenen waaronder WonenZoals, omwonenden van het terrein en de architect. “Iedereen mocht zijn mening en wensen laten horen’, aldus Marijn van Zelst, projectleider van dit project bij BrabantWonen. We zijn volop bezig geweest met het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen waarin ieders wensen en eisen zo veel mogelijk zijn verwerkt.” De stichting had de voorkeur voor een kleinschalige woonvorm die verbonden is met de omgeving, in de buurt van winkels, openbaar vervoer en recreatieve mogelijkheden. “Dit alles hebben we gevonden op de locatie aan de Mozartsingel”, concludeert Frank Vos tevreden. Omdat de jongeren niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren is er 24-uurs zorg en begeleiding. Er is dus altijd een zorgverlener in huis aanwezig, ook ’s nachts.

Planning

De verwachting is dat bouw in november 2020 van start gaat. Volgens planning kunnen de nieuwe bewoners er dan in de zomer van 2021 gaan wonen. “We kijken er echt naar uit om straks een fijne eigen plek te hebben”, aldus Stef, Luuk en Auke, enkele nieuwe bewoners van het woon-zorgcomplex aan de Mozartsingel.


Onze sponsors
Mijn Eigen Thuis NGSK Plato Interieurstudio HP Yell & Yonkers Fra-pant